Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:28 min) #02

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:28 min) #02
Opaska! Nije svaki bol isti, uzrocnici su razliciti, ukljucujuci i maligniteti, i stoga ozbiljna pretraga i dijagnostika mora biti sprovedena pre svake "svojerucne dijagnoze". Ove vezbe su prepisane mom individualnom slucaju, od dr. Predraga Zivanovica, specijaliste Fizikalne Medicine.

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:18 min) #03

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:18 min) #03

Opaska! Nije svaki bol isti, uzrocnici su razliciti, ukljucujuci i maligniteti, i stoga ozbiljna pretraga i dijagnostika mora biti sprovedena pre svake "svojerucne dijagnoze". Ove vezbe su prepisane mom individualnom slucaju, od dr. Predraga Zivanovica, specijaliste Fizikalne Medicine.

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:26 min) #04

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:26 min) #04

Opaska! Nije svaki bol isti, uzrocnici su razliciti, ukljucujuci i maligniteti, i stoga ozbiljna pretraga i dijagnostika mora biti sprovedena pre svake "svojerucne dijagnoze". Ove vezbe su prepisane mom individualnom slucaju, od dr. Predraga Zivanovica, specijaliste Fizikalne Medicine.

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:26 min) -Skoljka- Vezba#05

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:26 min) -Skoljka- Vezba #05

Opaska! Nije svaki bol isti, uzrocnici su razliciti, ukljucujuci i maligniteti, i stoga ozbiljna pretraga i dijagnostika mora biti sprovedena pre svake "svojerucne dijagnoze". Ove vezbe su prepisane mom individualnom slucaju, od dr. Predraga Zivanovica, specijaliste Fizikalne Medicine.

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:30 min)- Vezba #10

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:30 min)- Vezba #10

Opaska! Nije svaki bol isti, uzrocnici su razliciti, ukljucujuci i maligniteti, i stoga ozbiljna pretraga i dijagnostika mora biti sprovedena pre svake "svojerucne dijagnoze". Ove vezbe su prepisane mom individualnom slucaju, od dr. Predraga Zivanovica, specijaliste Fizikalne Medicine.

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:20 min) #06

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:20 min)- Vezba #06

Opaska! Nije svaki bol isti, uzrocnici su razliciti, ukljucujuci i maligniteti, i stoga ozbiljna pretraga i dijagnostika mora biti sprovedena pre svake "svojerucne dijagnoze". Ove vezbe su prepisane mom individualnom slucaju, od dr. Predraga Zivanovica, specijaliste Fizikalne Medicine.

Bol u Krtima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:40 min) #07

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:40 min)-Vezba #07

Opaska! Nije svaki bol isti, uzrocnici su razliciti, ukljucujuci i maligniteti, i stoga ozbiljna pretraga i dijagnostika mora biti sprovedena pre svake "svojerucne dijagnoze". Ove vezbe su prepisane mom individualnom slucaju, od dr. Predraga Zivanovica, specijaliste Fizikalne Medicine.

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:20 min)- Vezba #08

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:20 min)- Vezba #08

Opaska! Nije svaki bol isti, uzrocnici su razliciti, ukljucujuci i maligniteti, i stoga ozbiljna pretraga i dijagnostika mora biti sprovedena pre svake "svojerucne dijagnoze". Ove vezbe su prepisane mom individualnom slucaju, od dr. Predraga Zivanovica, specijaliste Fizikalne Medicine.

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:43 min)- Vezba #09

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:43 min)- Vezba #09

Opaska! Nije svaki bol isti, uzrocnici su razliciti, ukljucujuci i maligniteti, i stoga ozbiljna pretraga i dijagnostika mora biti sprovedena pre svake "svojerucne dijagnoze". Ove vezbe su prepisane mom individualnom slucaju, od dr. Predraga Zivanovica, specijaliste Fizikalne Medicine.

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:12 min)- Vezba #11

Bol u Krstima - Moja Therapija Musulus Piriformisa (0:12 min)- Vezba #11


Opaska! Nije svaki bol isti, uzrocnici su razliciti, ukljucujuci i maligniteti, i stoga ozbiljna pretraga i dijagnostika mora biti sprovedena pre svake "svojerucne dijagnoze". Ove vezbe su prepisane mom individualnom slucaju, od dr. Predraga Zivanovica, specijaliste Fizikalne Medicine.

Share this page