Prof. Dr Dušan i Prof. Dr Ljiljana Šćepanović, sa velikom radošću i ponosom obaveštavaju familije Šćepanović, Ilić, Vukomanović, Rogan, Kalezić, Vasilić, Vasiljević i Stojanović, drage kumove i prijatelje, da je upravo sada naš sin Dr Vuk Šćepanović briljirao na specijalističkom ispitu iz neurohirurgije i dobio ocenu ODLIČAN SA POHVALOM - SUMMA CUM LAUDE!!! Pozivamo sve da podele ovu veliku i zasluženu radost sa nama!

Prof. Dr Dušan i Prof. Dr Ljiljana Šćepanović, sa velikom radošću i ponosom obaveštavaju familije Šćepanović, Ilić, Vukomanović, Rogan, Kalezić, Vasilić, Vasiljević i Stojanović, drage kumove i prijatelje, da je upravo sada naš sin Dr Vuk Šćepanović briljirao na specijalističkom ispitu iz neurohirurgije i dobio ocenu ODLIČAN SA POHVALOM - SUMMA CUM LAUDE!!! Pozivamo sve da podele ovu veliku i zasluženu radost sa nama!

Scepina rec.....pocinje Slava Sv. Petke posle ponoci......

Share this page