Jedna od najlekovitijih biljaka na planeti, a mi je uopšte ne primećujemo; 7:12 min

Zivotna Sila
Published on Aug 29, 2017
Ovo je biljka koja se ubraja među najlekovitije biljke naše planete. Njeno latinsko ime – Salvia officinalis – potiče od reči salvare što znači spasiti ili lečiti

Share this page