http://hronograf.net/2017/09/05/dokument-ozna-e-menja-sve-pobiti-svestenike-seljake-trgovce-bogatase/

ДОКУМЕНТ ОЗНА-е мења све: ПОБИТИ свештенике, сељаке, трговце, богаташе…

5. септембра 2017. у 10:03

Ексклузивно представљамо документ који доказује планирану ликвидацију „народних непријатеља“ од стране тајних комунистичких служби.

Фото: М. Марковић/Архив

У Словенији је пронађен документ комунистичке тајне службе при Освободилној фронти Словеније из 1943, којим се наређује убијање свих некомуниста као и њихових породица, чак и оних који „само платонски подржавају” тај покрет.

Документ је наредба Службе безбедности у Словенији из 1943. године, а добили смо га добротом једног словеначког историчара.

Историчар Срђан Цветковић каже да је документ пронашао један словеначки колега (име познато редакцији) који ће ускоро објавити рад о свом открићу у неком од научних часописа, али да је фотографије докумената већ дао на увид.

Ова наредба, ако је документ аутентичан, слична је доступним документима која је пронашла Државна комисија Србије, али предњачи по бруталности и експлицитности упутстава за ликвидације. Уклапа се у општу идеолошку матрицу бољшевичке револуције која је била узор овдашњим комунистима где је све дозвољено у циљу освајања власти и провођења револуционарних планова – наводи Цветковић, који је био секретар Државне комисије за проналажење гробница жртава које су убили комунисти.

Комплетан спис ускоро ће бити објављен у целини.

“Чим буде дат сигнал за узбуну, у акцију морају ступити све УХЗ. Дужност заповедника је да ангажују све своје чланове. Сви морају имати спремно оружје. (У недостатку ватреног оружја може се употребити друго као што су ножеви, секире, крампови, чекићи и слично)

Напад на станове оних који ће бити ликвидирани мора бити брз, одлучан и темељан. Свако предомишљање и оклевање биће схваћено као издаја …

Групе које су на листи ликвидирају се у потпуности тј. све до задњега. Она група која у свом саставу има макар само једнога изразитог антикомунисту се такође у потпуности ликвидира.

Беспоговорно се морају ликвидирати следеће групације:

1) Познате вође антикомунистичког покрета, вође националних организација, Сокола, Четника, бивших орјунаша (Организација југословенских националиста – ОРЈУН, нап. Хронограф), чланова стрељачких друштава и слични. За то је формирано посебно одељење чији је први задатак уништити те скупине ….

2) Сви свештеници, чланови разних римокатоличких редова као и њихови најближи сарадници. Ако се из тактичких разлога неки свештеници не ликвидирају треба пазити да их се стави на место које им је примерено.

3) Мора бити ликвидирана сва интелигенција која није 100% везана за КПС (Комунистичку партију Словеније) и која није у њу учлањена. Ту се не смие толерисати и само платонско симпатизерство ОФ (Освободилне фронте). Толерисање таквих неодлучних елемената имало би за последицу да се у новој совјетској држави код њих међу првима јави незадовољство.

Едвард Кардељ у својим затворским данима/Фото: приватна архива

Такође се даје и сурово упутство за богате суграђане који су подржали комунисте: „Што се тиче оних богаташа, трговаца и индустријалаца који су новчано подржавали ОФ, према њима спровести исто начело горенаведено. Они су тиме хтели да спасу само своју кожу.” Цветковић каже да репресија према овим слојевима на срећу ипак није спроведена у том обиму, али да овај документ открива с колико жара и прецизности је то спровођено.- У једном упутству тајне службе се чак каже да је квота од четири одсто ликвидираног становништва за Словенију још мања него што је убијено у СССР након револуције, тј. пет одсто – каже Цветковић.

4) Ликвидирати све припаднике буржоазије, као и трговце, крупније занатлије, ситне предузетнике

5) Подразумева се да сви морају бити ликвидирани; сви рентијери, богаташи и индустријалци.

Пописивање жртава

Словеначка Kомисија за злочине комуниста пронашла је 581 масовну гробницу, са око 100.000 тела жртава, а у архивама је пронађена само 281 судска пресуда на смрт за период од 1945. до 1952. Међу убијенима у Словенији је и око 25.000 Срба, а именом и презименом пописано је 13.960 Словенаца. Српска Kомисија до сада је пописала именом и презименом 59.912 људи које су убили комунисти у Србији. Тај број је свакако већи, јер још нису пронађене све Ознине књиге стрељаних за велике градове, као што је на пример Београд. Наређење за стрељања, како су утврдиле комисије, стигло је директно од Јосипа Броза, преко Александра Ранковића, шефа Озне.

Наредбе о стрељању

Срђан Цветковић је подсетио само на неке наредбе Озне о стрељањима, које су пронађене у Фонду БИА и Војном архиву.

„Је­дан од нај­глав­ни­јих за­да­та­ка уопште… је уни­ште­ње до­ма­ће реакције – из­дај­ни­ка – њихово истребље­ње из са­мог ко­ре­на…” пише у наредбама. У Словенији је пронађена Kардељева наредба од 25. јуна 1945: “Би­ће про­гла­ше­на ам­не­сти­ја. Зна­чи, не­ма­те ни­ка­квог раз­ло­га да будете спо­ри у чишће­њу као што сте би­ли до са­да.”

Извор: Блиц

 Radi daljnjeg istrazivanja ove teme, obratite paznju na naseg istoricara iz BG, 

Dr SRĐAN CVETKOVIĆ – Institut za savremenu istoriju:

SARADNICI

Naučni sektor

Dr SRĐAN CVETKOVIĆ

naučni saradnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju Jugoslavije, 2000.

Magistarska teza

Represija u Srbiji 1944–1953, Filozofski fakultet u Beogradu, 2005.

Doktorska teza

Politička represija u Srbiji 1953–1989

Oblast naučnog interesovanja

Državna represija, ljudska prava, hladni rat, korupcija kao fenomen u Srbiji

Bibliografija


Odabrane monografije

• IZMEĐU SRPA I ČEKIĆA , Represija u Srbiji 1944–1953, Beograd 2006.

Odabrani članci

• Broj i struktura domaćih ratnih zločinaca prema fondu Državne komisije i njena instumentalizacija, Arhiv, br. 2, Beograd 2005.


• Uticaj hladnog rata i sovjetske politike na intenzitet represije u narodnim demokratijama i Jugoslaviji 1947/ 1948 , u: Velike sile i male države u hladnom ratu 1945–1955, Beograd 2005.


• Jedan pokušaj kvantifikacije državne represije u Srbiji 1944–1953, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 2005.


• Afera Granap – smrtna kazna zbog korupcije. Korupcija i razvoj moderne srpske države, Beograd 2006.


• Ko su 105 (104) streljanih?, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 2006.

Email

scvetkovic72@gmail.com

Share this page