https://www.bastabalkana.com/2012/08/psaltir-i-preporuke-koji-psalm-treba-citati-za-koju-zivotni-problem-sveti-arsenije-kapadokijski/

Broj Psalma i potreba i prilika za koje se može koristiti kao molitva Bogu


Psaltir i kada se koji Psalm čita i za koje prilike, probleme i neprilike

Psalam 111.

1Hval. im te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru.

2. Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube.

3. Djelo je njegovo slava i krasota, i pravda njegova traje dovijeka.

4. Čudesa je svoja učinio da se ne zaborave; dobar je i milostiv Gospod.

5. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj.

6. Silu djela svojih javio je narodu svojemu davši im našljedstvo naroda.

7. Djela su ruku njegovijeh istina i pravda; vjerne su sve zapovijesti njegove;

8. Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi.

9. Izbavljenje posla narodu svojemu; postavi zavavijek zavjet svoj. Ime je njegovo sveto, i valja mu se klanjati.

10. Početak je mudrosti strah Gospodnji; dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje dovijeka.

Sveti Vasilije Veliki: Beseda o Psalmima

Svako je pismo Bogonadahnuto i korisno (2. Tim. 3, 16), i Duh Sveti ga je napisao zbog toga da bismo mi ljudi odabrali isceljenje za svoju sopstvenu strast. Knjiga psalama obuhvata ono što je najkorisnije u svim ostalim knjigama. Ona je zajednička riznica dobrih učenja, ona zaceljuje zastarele duševne rane, nedavno ranjenom daje isceljenje, vaspostavlja bolesno a nepovređeno podržava. Iskorenjuje strasti, koje u čovekovom životu na razne načine gospodare njegovom dušom. Duh Sveti je znao da je teško rukovoditi ljude ka vrlini, jer smo zbog naše sklonosti ka nasladi, nemarni u pogledu pravog puta.

Psalmopojanje praznik čini svetlim, psalam i kameno srce primorava na suze. Psalam je delo angela, nebesko življenje, duhovni tamjan. Njime se pouke dublje utiskuju u dušu. Iz psalama se učimo veličini odvažnosti, dostojanstvu celomudrenosti, savršenstvu razboritosti, načinu pokajanja, meri trpljenja i svakom drugom dobru.

Budući da smo grešili telom kada smo davali udove svoje da robuju grehu da bismo činili bezakonje, telom treba da ispovedamo, koristeći za oproštaj grehova ono isto oruđe, kojim smo grešili. Da li si zloslovio? Blagosiljaj! Bio si koristoljubiv? Podaj! Da li si se opijao? Posti! Bio si gord? Unizi se! Da li si ubio? Pretrpi mučeništvo! Potrebno je najpre da ispraviš telesna dela, da bi se ona izvršavala saglasno sa rečju Božijom, a zatim da se uzneseš u duhovna sozercanja.

Pouke sv. Arsenija Kapadokijskog vezane za prilike u kojima se čita pojedini Psalm, a koje je starac Pajsije čuvao u svom Psaltiru

Ova podela i preporuke se odnose na Psaltir koji koriste noviju numeraciju psalama a ne stari sled. Na primer, takav stari sled je Psaltir u prevodu Djure Daničića. Noviji Psaltiri su drugačije numerisani i negde su psalmi spajani a negde razdvajani, pa i pomereni za po jedan broj. Na primer, Psalam 90 po ovoj klasifikaciji je …

90. Da đavo bude isteran kada se projavi u čoveku i kada ga zastrašuje

u Psaltiru koji je preveo Djura Daničić se pojavljuje kao Psalam 91. O tome treba voditi računa i treba prosto znati.

 


1. Prilikom sađenja stabla i loze da bi doneli plodove.
2. Da bi Gospod prosvetlio one koji idu na sabor.
3. Da se zlo odagna od ljudi kako ne bi nepravedno mučili svoje bližnje.
4. Da Gospod isceli osećajne ljude koji pate od teskobe izazvane ponašanjem kamenosrdnih ljudi.
5. Da Gospod isceli oči koje su ranili i udarali (ozledili) zli ljudi.
6. Da oslobodi omađijanog čoveka.
7. Za one koji postradaše od strepnje izazvane zastrašivanjem i pretnjama zlih ljudi.
8. Za one koji su pretrpeli zlo od demona ili loših ljudi.
9. Da demoni prestanu da zastrašuju u snu ili kroz dnevna maštanja.
10. Za kamenosrdne supružnike koji se svađaju i razvode (kada surov muškarac ili surova žena nepravedno muči trpeljivog supružnika).
11. Za obuzete mahnitošću i zlobom i one koji čine zlo ljudima.
12. Za one koji stradaju od (obolele) jetre.
13. U slučaju straha demonskog tri puta u toku tri dana uzastopno.
14. Da razbojnici promenu mišljenje i da se vrate mirnom životu i pokajanju.
15. Da se pronađu izgubljeni ključevi.
16. U slučaju velike klevete tri puta tokom tri dana uzastopno.
17. U slučaju zemljotresa, (gneva Božijeg) poplave ili grmnjavine.
18. Da se majke prilikom porođaja što lakše razreše od ploda.
19. Za (bezdetne) supružnike nesposobne da rađaju da ih Gospod isceli i da se ne razvode.
20. Da umekša srca bogatih i da čine milosrdna dela siromašnima.
21. Da Bog spreči požar kako ne bi izazvao zlo.
22. Da umiri Gospod nedisciplinovanu i neposlušnu decu koja žaloste svoje roditelje.
23. Da se otvore vrata kada su ključevi izgubljeni.
24. Za ljude kojima kušač mnogo zavidi neprestano uzrokujući njihove neuspehe, kako bi ovi jadikovali.
25. Kad čovek traži neko dobro od Boga, da mu ga Gospod i podari i da mu ono ne bude na (duhovnu) štetu

26. Da Gospod zaštiti narod od neprijateljske vojske kako ne bi učinila zlo ljudima i opljačkala seljake.
27. Da isceli Gospod neurastenične i nervno obolele.
28. Za one kojima škodi more i strahuju od velike bure.
29. Za one koji su u tuđini izloženi opasnosti, među varvarskim i neverničkim narodima, da ih Gospod sačuva te da i one narode prosvetli i primiri, da i oni dođu do bogopoznanja.
30. Da Gospod podari obilnu žetvu i plodna stabla onda kad vremenske prilike nisu povoljne.
31. Da izgubljeni i iznureni putnici pronađu put.
32. Da Gospod pokaže istinu nepravedno zatočenima i da budu oslobođeni.
33. Za one koji se razlučuju sa dušom, kada ih u samrtnom času muče demoni, ili u slučaju kada preti neprijateljska vojska, kada prelazi granicu (zemlje) i čini zlo.
34. Da Gospod oslobodi dobronamerne i dobrodušne ljude od zamki lukavih koji ugnjetavaju ljude Božije.
35. Da se u potpunosti iskoreni neprijateljstvo, izazvano prekorevanjem ili nesporazumom.
36. Za ljude teško ranjene nasiljem bezakonja.
37. Za one što stradaju od zubobolje.
38. Da unesrećeni i odbačeni ljudi pronađu zaposlenje i da prestanu da tuguju.
39. Da se nakon što dođe do sukoba, vrati ljubav među gospodare i potčinjene.
40. Da se majke spasu prevremenog rađanja.
41. Za mlade koji pate zbog ljubavi, kada ih nečiji lik rani i ražalosti.
42. Da se zarobljenici oslobode stražara u neprijateljskom narodu.
43. Da Gospod pokaže istinu posvađanim supružnicima i da se izmire.
44. Za ljude koji pate zbog bolesti srca ili bubrega.
45. Za mladiće kojima neprijatelj iz zavisti postavlja prepreke za ostvarenje porodice (ženidbu).
46. Da se uspokoji radnik ili sluga kada utekne jer ga je gazda povredio i da nađe službu.
47. Kada se dogode velike katastrofe i razbojištva varvarskih bandi -gusara – čitati 40 dana uzastopno.
48. za sve one koji se bave opasnim poslom.
49. Da se zabludeli ljudi pokaju i vrate Bogu, te da se tako spasu.
50. Kada naši grehovi izazovu gnev Božiji, koji nas uči pokajanju (tj. u slučaju epidemije bolesti, umiranja ljudi i uginuća stoke).

51. Da se pokaju kamenosrdni gospodari, da postanu saosećajni i prestanu da muče narod.
52. Da Bog blagoslovi mreže i da se ove ispune ribama.
53. Da Gospod prosvetli bogate koji imaju mnogo kupljenih slugu i da ih oslobode.
54. Da se obnovi poštovanje prema prezrenoj porodici koja je bila oklevetana.
55. Za osećajne ljude koje su duhovno povredili njihovi bližnji.
56. Za ljude koji pate od glavobolje i velike čamotinje (uninija).
57. Da se svako dobro dogodi onima koji tvore dobra dela, i da Gospod spreči svako zlodejstvo demona ili neprijatelja.
58. Za neme, da im Bog podari govor.
59. Da Gospod pokaže istinu kada se (svi) ljudi uzajamno klevetaju.
60. Za one koji imaju teškoće na poslu, bilo usled lenjosti bilo usled bojažljivosti.
61. Da Gospod izbavi od iskušenja malodušne ljude koji nisu trpeljivi i zbog toga jadikuju.
62. Da njive i stabla budu plodonosna kada nema dovoljno vode.
63. U slučaju da čoveka ujede besan vuk ili pas (i kada mu daju da pije osvećenu vodicu).
64. Da trgovci budu blagosloveni kako ne bi obmanjivali i optuživali proste ljude.
65. Da lukavi ne unese pometnju u dom i tako unesreći porodicu.
66. Da se blagoslove ptice (živinarstvo).
67. Da se izbave majke koje uz velike teškoće održavaju bremenitost.
68. U slučaju elementarnih nepogoda kada se reke izlivaju i odnose kuće i ljude.
69. Za dobroćudne ljude koji i zbog najmanjeg povoda tuguju i padaju u očajanje, da bi ih ukrepio Bog.
70. Za odbačene ljude koji su postali mrzovoljni zbog zavisti đavolske, i pali u očajanje, da bi pronašli milost Božiju i Njegovu pomoć.
71. Da bude Bogom blagoslovena nova letina koju je zemljoradnik uneo u svoj dom.
72. Da se pokaju ljudi koji čine zlo.
73. Da zaštiti zemljoradnike koji rade na svojim njivama, kada neprijatelji opkole selo.
74. Da se primiri surovi gospodar, kako ne bi mučio bližnje, svoje potčinjene.
75. Za majku koja strahuje zbog svog porođaja, da je Bog obodri i zaštiti.

76. Kada ne postoji razumevanje između roditelja i dece, da ih prosvetli Gospod, da deca slušaju roditelje i da roditelji pokažu svoju ljubav.
77. Da Bog prosvetli zajmodavce kako svoje bližnje ne bi ugnjetavali zbog duga i da im podari sažaljenje.
78. Da Bog sačuva selo od razbojništva i razaranja neprijateljske vojske.
79. Da isceli Bog čoveka kada mu nateknu obrazi i kada ga boli čitava glava.
80. Da se Bog pobrine za siromahe koji su u oskudici, koji pate i tuguju zbog nemaštine.
81. Da ljudi kupuju plodove zemljoradnika kako seljaci nebi očajavali i tugovali.
82. Da Gospod spreči rđave ljude koji hoće da počine ubistvo.
83. Da Gospod podrži svako dobro koje postoji u kući, stoku i plodove truda (ukućana).
84. Da Bog isceli ljude koje su ozledili razbojnici i koji stradaju od straha.
85. Da Bog spase svet kada kolera počne da obara i ubija ljude.
86. Da Bog održi u životu očeve porodica sve dok imaju porodičnih obaveza.
87. Da Bog zaštiti sve nezaštićene, koji stradaju zbog surovosti svojih bližnjih.
88. Da Bog osnaži bolešljive i slabe ljude, kako bi mogli da rade a da se ne osećaju iznureno i da ne jadikuju.
89. Da Bog pošalje kišu u vreme suše, ili kada presuše bunari da bi ovi dali vodu.
90. Da đavo bude isteran kada se projavi u čoveku i kada ga zastrašuje.
91. Da Bog ljudima podari razboritost kako bi duhovno uznapredovali.
92. Da Bog sačuva lađu kada joj zapreti snažna bura na moru (četiri mesta na lađi treba pokropiti osvećenom vodicom).
93. Da Bog prosvetli nespokojne ljude koji izazivaju nevolje u narodu, stvaraju pometnju među ljudima i muče ih neredima i svađama.
94. Da se supružnicima ne približe čini (vraxbine) koje će stvoriti nedaće i trvenja.
95. Da Bog podari sluh gluvima.
96. Da se čini odagnaju od ljudi.
97. Da Bog očajnicima podari utehu i da prestanu da tuguju.
98. Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
99. Da Bog ljudima podari i ispuni pobožne želje.
100. Da Bog oblagodati blagočestive ljude.

101. Da Bog blagoslovi ljude koji nose visoka zvanja kako bi svetu pomogli dobrotom i razumevanjem.
102. Za normalizovanje ženskog ciklusa.
103. Da Bog blagoslovi čovekov imetak, da ne bi oskudevao i jadikovao nego da proslavlja Boga.
104. Da se ljudi pokaju i ispovede svoje grehe.
105. Da Bog prosvetli ljude kako ne bi otstupili od puta spasenja.
106. Da Bog razreši žensku neplodnost.
107. Da Bog pomiri neprijatelje, i da promenu svoje rđavo raspoloženje (jedni prema drugim).
108. Da Bog isceli mesečare (lunatike, somnabule) ili da pomiluje lažne svedoke kako bi se pokajali.
109. Da mlađi pokažu poštovanje prema starijima.
110. Da se pokaju nepravedne sudije i da pravedno sude narodu Božijem.
111. Da Bog zaštiti vojnike kada pođu u bitku.
112. Da Bog blagoslovi siromašnu udovicu, isplati njene dugove i izbavi je iz tamnice.
113. Da Bog isceli zaostale u razvoju i mongoloidnu decu.
114. Da Bog podari blagoslov i utehu nesrećnoj, siromašnoj deci, da ih nebi prezirala i žalostila deca bogatih.
115. Da Bog isceli strašnu strast lažljivaca.
116. Da porodica sačuva ljubav i jednodušije, kako bi proslavljala Boga.
117. Da Bog umiri surove neprijatelje kada okruže zemlju i počnu da prete i da ih odvrati od njihovih rđavih namera.
118. Da Gospod zaustavi okrutne neprijatelje i da obuzda njihova dejstva kada počnu da ubijaju nedužne žene i decu.
119. Da Gospod podari trpeljivost i smirenje onima koji su prinuđeni da budu uz verolomne i nepravedne ljude.
120. Da Bog sačuva zarobljenike od neprijateljskih ruku, i da im ne bude učinjeno nikakvo zlo dok ne budu oslobođeni (tj. tokom ropstva).
121. Da Bog isceli ljude koji stradaju od uroka.
122. Da Bog podari svetlost slepima i da isceli obolele oči.
123. Da Bog sačuva čoveka od zmijskog ujeda.
124. Da Bog sačuva imovinu dobrih ljudi od onih zlonamernih.
125. Da Bog isceli ljude koji pate od neprestane glavobolje.

126. Da se izmiri posvađana porodica.
127. Da se zloba neprijateljska nikada ne približi kući i da u porodici zavlada mir i blagoslov Božiji.
128. Da Bog isceli ljude koji stradaju od migrene i glavobolje i da pomiluje kamenosrdne i nepravedne ljude koji muče one dobroćudne.
129. Da Bog podari početnicima hrabrost i nadu kako nebi imali teškoća u svojoj službi.
130. Da Bog podari ljudima pokajanje, utehu i nadu kako bi se spasli.
131. Da se Bog smiluje svetu kada usred naših grehova dođe do ratova.
132. Da Bog prosvetli narod kako bi se ljudi primirili i uspokojili.
133. Da Bog sačuva ljude od svake opasnosti.
134. Da se ljudi saberu u času molitve i da se njihovi umovi sjedine sa Bogom.
135. Da Bog zaštiti izbeglice kada napuste svoje kuće i pobegnu, i da ih izbavi od surovih neprijatelja.
136. Da Bog primiri čoveka plahovitog karaktera.
137. Da Bog prosvetli lokalne (gradske) starešine i da ljudi koji im upućuju molbe naiđu na razumevanje.
138. Da đavo prestane da uznemiruje dobronamerne ljude bogohulnim pomislima.
139. Da Bog ublaži svojeglavost očeva porodica koji muče svoje ukućane.
140. Da Bog smekša surovog starešinu koji zlostavlja svoje bližnje.
141. Da Bog umiri pobunu koja izaziva zlo.
142. Da Bog sačuva majku u vreme njene bremenitosti da ne bi pobacila.
143. Da Bog umiri pobunjeni narod da ne bi došlo do građanskog rata.
144. Da Gospod blagoslovi bogougodna dela ljudska.
145. Da Bog zaustavi krvarenja u ljudskom telu.
146. Da Bog isceli pretučene ljude i onima kojima su zlobnici povredili vilicu.
147. Da Bog primiri divlje zveri u planini, kako ne bi učinili zlo ljudima i naneli štetu usevima.
148. Da Gospod podari povoljno vreme kako bi ljudi imali izobilnu žetvu i proslavili Boga. (Svršetak preporuka blaženog Arsenija)
149. U znak zahvalnosti, blagodarnosti Bogu zbog svih velikih dobara, zbog preobilja ljubavi koja nema granica, i zbog njegove dugotrpeljivosti. (Starčeva preporuka)
150. Da Gospod podari radost i utehu našoj ucveljenoj braći koja su u tuđini, kao i našoj uspavanoj braći, koja se nalaze u još većoj tuđini. Amin.

https://www.bastabalkana.com/2012/08/psaltir-i-preporuke-koji-psalm-treba-citati-za-koju-zivotni-problem-sveti-arsenije-kapadokijski/

 

Davidovi Psalmi #1-8

Псалам 1.
(Псалам Давидов, не натписан у Јевреја)

БЛАЖЕН човек који не иде на веће безбожника,
и на пут грешника не стаде,
и на седалиште погубника не седе.
Него је у закону Господњем воља његова,
и у закону Његовом поучава се дан и ноћ.
И биће као дрво засађено крај извора вода,
које плод свој доноси у време своје,
и лист његов неће отпасти,
и све што ради преуспеће.
Нису такви безбожници, нису такви,
него су као прах који ветар размеће са лица земље.
Зато неће устати безбожници на суду,
нити грешници у сабору праведних.
Јер зна Господ пут праведних,
и пут безбожника пропашће.                                                                                                                                   ----------------------------------------------------------------------------------

Псалам 2.
(Псалам Давидов. Пророштво о Христу). (1)

ЗАШТО се узбунише народи
и племена смислише залудне ствари?
Сабраше се цареви земаљски,
и кнезови се окупише заједно
на Господа и на Помазаника Његовог.

(Диапсалма, јевр. селах = станка, пауза)

Раскинимо окове њихове,
и збацимо са себе јарам њихов.
Онај Који живи на небесима подсмејаће им се,
и Господ ће им се подругнути.
Тада ће им говорити у гњеву Своме,
и у јарости Својој потрешће их.
А ја сам од Њега постављен цар на Сиону,
гори светој Његовој,
јављајући заповест Господњу:
Господ рече мени: Син Мој јеси Ти,(2)
Ја Те данас родих.
Тражи од Мене и даћу Ти народе у наследство Твоје,
и у посед Твој крајеве земље.
Напасаћеш их палицом гвозденом,(3)
као сасуде грнчарске разбићеш их.
И сада, цареви, уразумите се;
научите се све судије земаљске.
Служите Господу са страхом,
и радујте се Њему с трепетом.
Примите васпитно карање, да се не разгњеви Господ,
и погинете са пута праведног.
Када се разгори убрзо гњев Његов,
Блажени сви који се уздају у Њега.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Псалам 3.
Псалам Давидов, када побеже испред лица Авесалома сина свога.

ГОСПОДЕ, што се умножише они који ме угњетавају?
Многи устају на мене,
многи говоре души мојој:
Нема му спасења у Богу његовом.

(Диапсалма)

А Ти си, Господе, заштитник мој,
слава моја, и подижеш главу моју.
Гласом мојим ка Господу виках,
и услиша ме са свете горе Своје.
Ја уснух и спавах,
устадох, јер ће ме Господ заштитити.
Нећу се уплашити од мноштва народа,
који ме около нападају.
Устани, Господе, спаси ме, Боже мој,
јер си Ти поразио све који ми узалуд непријатељују,
зубе грешника скршио си.
Господње је спасење,
и на народу Твоме благослов је Твој.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Псалам 4.
За крај (=хоровођи?), у псалмима (музичким), песма Давидова.

 1. КАДА (Те) призвах, услишио си ме,
  Боже правде моје;
  У жалости распространио си ме.
  Смилуј се на ме, и услиши молитву моју.
 2. Синови људски, докле ћете бити тешкосрдни?
  Зашто љубите сујету, и тражите лаж?

(Диапсалма)

И познајте, да Господ чудо показа на преподноме Своме.
Господ ће ме услишити када завапим к Њему.
Гневите се и не грешите;(1)
(пазите) шта говорите у срцима својим,
и на постељама својим скрушите се.
Многи говоре: Ко ће нам показати добра?
Знаменова се на нама светлост лица Твога Господе.
Дао си весеље у срцу моме;
од плода пшенице, вина и јелеја свога умножише се.
У миру ћу заједно уснути и починути,
јер си ме Ти, Господе, јединога у нади настанио.
Дао си весеље у срцу моме;
од плода пшенице, вина и јелеја свога умножише се.
У миру ћу заједно уснути и починути,
јер си ме Ти, Господе, јединога у нади настанио.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Псалам 5.
За крај, о наследници, Псалам Давидов.

РЕЧИ моје чуј, Господе,
разуми вапај мој.
Пази на глас мољења мога,
Царе мој и Боже мој.
Јер ћу се Теби помолити, Господе.
Ујутру ћеш услишити глас мој,
ујутру ћу стати преда Те, и видећеш ме.
Јер Ти ниси Бог Који хоће безакоње.
Неће се настанити код Тебе лукави,
нити ће стајати безаконици пред очима Твојим;
омрзао си све који чине безакоње.
Погубићеш све који говоре лаж,
човека крвника и лукавог гнуша се Господ.
А ја по мноштву милости Твоје ући ћу у дом Твој,
поклонићу се храму светоме Твоме у страху Твоме.
Господе, упути ме у правди Твојој ради непријатеља мојих,
исправи пред Тобом пут мој.
Јер нема у устима њиховим истине,
срце им је сујетно;
грло им је гроб отворен,
језицима својим дволичаху.
Суди им, Боже,
да одступе од замисли својих;
по мноштву безбожности њихове избаци их,
јер Те преогорчише, Господе.
И да се узвеселе сви који се уздају у Тебе;
довека ће се радовати, и уселићеш се у њих.
И хвалиће се Тобом (сви) који љубе Име Твоје.
Јер ћеш Ти благословити праведника;
Господе, благовољењем као оружјем венчао си нас.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Псалам 6.
За крај, у химнама, за осми (дан? или октаву?), Псалам Давидов.

ГОСПОДЕ, немој ме јарошћу Својом покарати,
нити ме гњевом Твојим казнити.
Помилуј ме, Господе, јер сам немоћан;
исцели ме, Господе, јер се сметоше кости моје,
и душа се моја смути веома.
А Ти, Господе, докле ћеш?
Обрати се, Господе, избави душу моју;
спаси ме ради милости Твоје.
Јер нема ко би Те у смрти спомињао;
и у аду ко ће Те славити?
Уморих се у уздисању мојем,
сваку ноћ квасим одар свој,
сузама својим постељу своју обливам.
Смути се од жалости око моје,
остарих од свих непријатеља мојих.
Одступите од мене сви који чините безакоње,
јер услиша Господ глас плача мојега.
Услиша Господ мољење моје,
Господ молитву моју прими.
Нека се постиде и смуте сви непријатељи моји;
нека се поврате назад и веома се постиде убрзо.====================================================================================================

Псалам 7.
Псалам Давидов,
који певаше Господу за речи Хусије, сина Јемејенија (Венијаминца).

ГОСПОДЕ Боже мој, на Тебе се поуздах,
спаси ме од свих који ме гоне, и избави ме,
да не зграбе душу моју као лав,
немајући ко да избави, нити ко да (ме) спасе.
Господе Боже мој, еда ли учиних то (зашто ме гоне),
еда ли је неправда у рукама мојим,
еда ли узвратих онима који ми наношаху зла,
нека зато отпаднем од непријатеља мојих празан,
нека зато гони непријатељ душу моју, и достигне је,
и згази на земљу живот мој,
и славу моју у прах да настани.

(Диапсалма)

Устани, Господе, у гњеву Своме,
уздигни се у крајевима непријатеља мојих.
Подигни се, Господе Боже мој, заповешћу коју си заповедио,
и сабор народа окружиће Те,
и за њега се на висину врати.
Господ ће судити народима.
Суди ми, Господе, по правди мојој,
и по незлобивости мојој (нек буде) на мени.
Нека се оконча злоба грешника,
и усправићеш праведнога,
Боже Који испитујеш срца и бубреге.
Праведна је помоћ моја од Бога,
Који спасава праве срцем.
Бог је судија праведан и моћан и дуготрпељив,
и не наводи гњев сваки дан.
Ако се не обратите, мач Свој наоштриће,
лук Свој затегнуће, и то је припремио,
и у томе припреми оруђа смрти,
стреле Своје учини палећима.
Гле, (непријатељ) заче неправду,
затрудне бол, и роди безакоње.
Ров отвори, и ископа га,
и пашће у јаму коју је начинио.
Повратиће се бол његов на главу његову,
и на теме његово пашће неправда његова.
Исповедаћу и хвалићу Господа по правди Његовој,
и псалмопеваћу Имену Господа Вишњега.========================================================================================================================

Псалам 8.
За крај, за точила. Псалам Давидов.

 1. ГОСПОДЕ, Господе наш, како је дивно Име Твоје по свој земљи!
  Јер се уздиже величанственост Твоја изнад небеса.
 2. Из уста деце и одојчади начинио си (Себи) хвалу,(1)
  насупрот непријатеља Твојих,
  да сатреш непријатеља и осветника.
 3. Када погледам небеса, дела прстију Твојих;
  месец и звезде, које Ти основа.
 4. Шта је човек, да га се сећаш?(2)
  Или син човечији, да га походиш?
 5. Умањио си га замало од Анђела,
  славом и чашћу венчао си га.
 6. И поставио си га над делима руку Твојих,
  све си потчинио под ноге његове,(3)
 7. овце и све волове,
  а још и животиње пољске;
 8. птице небеске, и рибе морске,
  које проходе стазе морске.
 9. Господе, Господе наш, како је дивно Име Твоје по свој земљи!

Слава, И сада: Алилуја!======================================================================================================================================https://www.molitvenik.in.rs/psaltir/1_katizma.html                                                                                                                                               

Share this page