Srpska Biblija - Stari i Novi Zavet 813 st. Prevod - Danicic - Karadzic

Ukupno 813 stranica. Stari Zavet sa 1- 805 stranica i zatim Novi Zavet sa 1- 250 stranica.

Samo Novi Zavet-PREVOD VUK KARADZIC iz 1847g; Ukupno sa 476 strana.

4 mb PDF file, sa Novo Zavetnim sadrzejem, a dve donje slike ispod, vas upucuje na gde je sta, i odgovarajuce brojeve stranica !!!!

Share this page