Odgovor ljudske ćelije na okruženje ljubavi ili straha; 2,941 views•Apr 27, 2014; 4:53 min.

Inspirisan knjigom Bruce Lipton - Biologija verovanja sa željom da dam svoj doprinos u podizanju svesti o Božijem daru koji svi imamo.... da možemo da biramo.

Share this page